The website supports Exploer 11 and up

תוכנית למידה לטיפול בילדים שעברו פגיעה למטפלות במגזר החרדי

5 בספטמבר 2019

תחילת הקורס

ה' אלול תשע"ט | 5 בספטמבר 2019

 

מטרת הקורס

להגדיל את מאגר אנשי המקצוע מקרב האוכלוסיה החרדית המתמחים בטיפול בילדים פגועים ובני משפחותיהם, באמצעות הקניית ידע תיאורטי מתקדם וכלים יישומיים להתמודדות עם התופעה.

 

קהל היעד ותנאי הקבלה

התוכנית מיועדת לנשים המטפלות במגזר החרדי בלבד. מטפלות מהתחומים: עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, מטפלות הבעתיות, בעלות תעודה ממוסד אקדמי מוכר (עדיפות לתואר שני). ניסיון של 3 שנים לפחות בטיפול בילדים.

הקבלה לתוכנית מותנית בראיון קבלה.

 

דרישות הקורס

  • נוכחות מלאה ב90% מהמפגשים
  • טיפול בשני מקרים במהלך התוכנית וקבלת הדרכה אישית
  • עריכת פרויקט יישומי בקהילה

 

על המועמדים לשלוח לטלי שלומי, מכון חרוב, האוניברסיטה העברית הר הצופים ירושלים, 9765418 או בדוא"ל talis@haruv.org.il, עד לתאריך כ"ד סיוון תשע"ט (27 ביוני), את המסמכים הבאים:

  • קורות חיים
  • תעודות המעידות על ההשכלה
  • מכתבי המלצה מהמעסיק הנוכחי

 

מבנה הקורס

18 מפגשים בני 6 שעות כל אחד, בימי חמישי, אחת לשבוע, בין השעות 8:30-15:00. המפגשים יתקיימו במכון חרוב, הר הצופים, ירושלים. סה"כ 130 שעות אקדמיות.

הקורס יכלול הרצאות והנחייה קלינית (הצגות מקרה). המרצים והמנחים כולם אנשי מקצוע ומומחים בתחום מדיסציפלינות שונות.

 

עלות הקורס

3,800 ש"ח

 

התוכנית להורדה