The website supports Exploer 11 and up

תוכנית למידה לטיפול בילדים שעברו פגיעה למטפלות במגזר החרדי

תחילת הקורס

ה' אלול תשע"ט | 5 בספטמבר 2019

על המועמדים לשלוח לטלי שלומי, מכון חרוב, האוניברסיטה העברית הר הצופים ירושלים, 9765418 או בדוא"ל talis@haruv.org.il, עד לתאריך כ"ד סיוון תשע"ט (27 ביוני), את המסמכים הבאים:

  • קורות חיים
  • תעודות המעידות על ההשכלה
  • מכתבי המלצה מהמעסיק הנוכחי

עלות הקורס

3,800 ש"ח

 

התוכנית להורדהעדכון אחרון 22 מאי 2019
המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.