The website supports Exploer 11 and up

תוכנית למידה לטיפול בפגיעות מיניות בילדים למטפלים בחברה הערבית

7 ביולי 2019

מטרת הקורס

להגדיל את מאגר אנשי המקצוע מקרב האוכלוסייה הערבית המתמחים בטיפול בילדים שנפגעו מניית ובני משפחותיהם, באמצעות הקנייית ידע תיאורטי מתקדם וכלים יישומיים להתמודדות עם התופעה.

 

קהל היעד ותנאי הקבלה

התכנית מיועדת לאנשי מקצוע מהאוכלוסיה הערבית בלבד. מטפלים מהתחומים: עבודה סוציאלית (תואר שני או במהלכו), פסיכולוגיה, התמחות בשיטות טיפול רלוונטיות, בעלי תעודה ממוסד אקדמי מוכר, עם ניסיון של 3 שנים לפחות בטיפול בילדים.

ההשתתפות בקורס מותנית בראיון קבלה ובתשלום.

 

דרישות הקורס

  • נוכחות מלאה ב90% מהמפגשים
  • טיפול ב2 ילדים שעברו פגיעה מינית במהלך התכנית וקבלת הדרכה אישית לגביהם
  • עריכת פרויקט יישומי בקהילה

 

על המועמדים לשלוח לטלי שלומי talis@haruv.org.il עד ל30 במאי 2019, את המסמכים הבאים :

  • קורות חיים
  • תעודות המעידות על ההשכלה
  • מכתבי המלצה מהמעסיק הנוכחי

 

מבנה הקורס

19 מפגשים בני 6 שעות כל אחד, בימי ראשון, אחת לשבוע, בין השעות 09:00-15:00. המפגשים יתקיימו בקמפוס חרוב לילדים באוניברסיטה העברית, הר הצופים, ירושלים.

סה"כ 160 שעות אקדמיות.

הקורס יכלול הרצאות והנחייה קלינית (הצגות מקרה). המרצים והמנחים כולם אנשי-מקצוע ומומחים בתחום מדיסציפלינות שונות.

 

עלות הקורס

2,500 ₪

 

התוכנית להורדה