The website supports Exploer 11 and up

תכניות לימוד ברוח "פסיכותרפיה ילד-הורה" – (Child Parent Psychotherapy, CPP) 2017-2019

פסיכותרפיה ילד-הורה היא מודל התערבות מבוסס ראיות (evidence based) שפיתחו בארצות הברית פרופ' אליסיה ליברמן ופרופ' פטרישיה ואן הורן. זוהי שיטת טיפול שפותחה עבור תינוקות וילדים בגיל הרך שנפגעו מטראומה במשפחה ומטרתה לקדם את הקשר בין הילד בגיל הרך לבין הוריו, כדי לאפשר לילד לחזור למסלול ההתפתחותי התקין שלו.

המחקר מלמד כי טראומה משפיעה גם על הבריאות הפיזית וגם על ההתפתחות המוחית. מבוגרים פוסט-טראומטיים מתקשים לגדל את ילדיהם ברוגע ובביטחון, ולעתים הם מתקשים לעזור לילדיהם לעבד חוויות טראומטיות. הטראומה פוגעת אפוא ביכולת של הורים לשמש בסיס בטוח עבור ילדיהם.

ההתערבות בגישת CPP נעשית ברקע של מערכת היחסים עם דמויות ההתקשרות הראשוניות.

בגישת התערבות זו, המטפל מתבונן בדיאדה דרך שתי עדשות: עדשת ההתקשרות בין הילד לדמות המטפלת, ועדשת הטראומה והשפעתה על ההתקשרות. המטפל מסייע לילד ולהורה לשקם את מערכת יחסי ההתקשרות כשהוא עוסק בחוויה הסובייקטיבית של שני הצדדים. באמצעות ההליך הטיפולי מתבססים בדיאדה יכולות לוויסות רגשי, לביטחון, למנטליזציה ולפתרון קונפליקטים. כמו כן נבנה בהדרגה נרטיב עקבי לסיפור הטראומטי, מתוך הדגשת החוויה האישית והתנהגות מקדמת הגנה, צמיחה וחוסן. השירות הפסיכולוגי ומסגרות טיפול נוספות, המטפלים בילדים בגיל הרך ובהוריהם, נפגשים עם השפעת הטראומה על התפתחות הילד ועל בני המשפחה ולכן יש חשוב מאוד להכשיר מטפלים בעקרונות של טיפול מוכוון טראומה לאוכלוסייה זו.

תכניות לשנת 2019:


 

תכנית הלימודים בפסיכותרפיה ילד-הורה מחזור ז

לפרטים נוספים וקול קורא

יום תגבור לבוגרי התוכנית עם פרופ' אליסיה ליברמן 23.6.2019

מטרת היום היתה לחזק את הקשר עם הוגת CPP מארצות הברית, פרופ' אליסיה ליברמן, וללבן סוגיות טיפוליות מאתגרות.


 

תכניות בשנת 2018:


 

ימי תגבור לבוגרי CPP ולבוגרי TTT (קורס הדרכה והוראה ב-CPP)

מטרה: לחזק את הקשר עם הוגת CPP מארצות הברית, פרופ' אליסיה ליברמן, וללבן סוגיות טיפוליות מאתגרות.

קהל יעד: בוגרי תוכנית CPP ומורי ומדריכי CPP

מספר מפגשים: 2

מספר משתתפים: 50

מיקום: מכון חרוב, ירושלים


 

  הרצאה ציבורית רביעית וסדנה לזכרה של פטרישה ון הורן ז"ל

מטרה: פרופ' פטרישה ון הורן הייתה מהיוצרות של שיטת הטיפול CPP הנלמדת בארץ. היא באה לארץ במשך כארבע שנים כדי ללמדCPP , חלתה בעת שהותה בארץ ונפטרה בסוף ינואר 2014. מכון חרוב מקיים הרצאה ציבורית שנתית לזכרה, ומזמינים אליה מומחה עולמי בתחום של טראומה בגיל הרך. נוסף על כך מוענקת מלגה שנתית לחוקר או למטפל בתחום של טראומה בגיל הרך. השנה באה פרופ' מרי דוז'ר מאוניברסיטת דלוור להרצות על התערבות במשפחות בסיכון של ילדים בגיל הרך.

קהל יעד:  קהל היעד של ההרצאה – כלל הציבור; קהל היעד של הסדנה – מומחים להתערבות בגיל הרך

מספר מפגשים: 2

מספר משתתפים: בהרצאה – כ-170; בסדנה – 20

מיקום: האוניברסיטה העברית בירושלים הר הצופים


 

תכניות בשנת 2017:


 

CPP – מחזור ו'

מטרה: להכשיר אנשי טיפול העובדים עם ילדים בגיל הרך והוריהם במודל טיפולי מתקדם אשר יושם במערכות טיפוליות שונות.
קהל יעד: עו"סים, פסיכולוגים, מטפלים באומנויות
מס' מפגשים: 9 ימי סמינר המתקיימים פעם בחצי שנה; 32 מפגשי הדרכה המתקיימים פעם בשבועיים
מס' משתתפים: 24
מיקום: מלון לאונרדו סיטי טאוור ברמת גן; ההדרכות מתקיימות במקומות שונים בירושלים, במודיעין ובתל אביב


 

מפגשי תגבור עם אליסיה ליברמן לבוגרי CPP

מטרה: לתגבר ידע ולתמוך בשימוש ב-CPP
קהל יעד: כלל בוגרי המחזורים של CPP ביום הראשון; כלל המורים והמנחים של CPP ביום השני.
מס' מפגשים: 2 מפגשים שהם חלק מהתגבור השנתי לבוגרי התוכניות של CPP
מס' משתתפים: 65
מיקום: מכון חרוב


 

סדנה לזכר פרופ' פטרישה ון הורן

מטרה: לכבד את פעילותה של פרופ' ון הורן למען ילדים בגיל הרך שחוו טראומה, ואת תרומתה לקהילת אנשי המקצוע העובדים עם אוכלוסיה זו בישראל

קהל יעד: פתוח לקהל הרחב

מס' מפגשים: 1

מיקום: מכון חרוב

 עדכון אחרון 10 ינואר 2022
המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.