The website supports Exploer 11 and up

תכניות נוספות

 

תכנית למידה לרבני ברקאי

שותפים: מכון ברקאי

מטרה: להקנות כלים להתמודדות עם אתגרים הקשורים באלימות במשפחה כלפי ילדים

קהל יעד: רבני קהילות  

מס' מפגשים: 6

מס' משתתפים: 20

מיקום: מכון ברקאי, מודיעין


   

הכשרת צוותי הגיל הרך ממזרח ירושלים

שותפים: עיריית ירושלים, משרד החינוך

מטרה: ללוות את הגננות והעו"סיות באתגרים ובהתלבטויות שהן מתמודדות עימם במהלך ההטמעה והיישום של תכנית ההכשרה שהתקיימה בשנת 2016

קהל יעד: עו"סים וגננות

מס' מפגשים: 7

מס' משתתפים: 10

מיקום: מזרח ירושלים


 

תכנית למידה למטפלים בילדים עם אוטיזם

מטרה: להכשיר מטפלים לאיתור ילדים עם אוטיזם נפגעי התעללות והזנחה ולטיפול בהם

קהל יעד: צוות אנשי הטיפול הרגשי של העמותה לילדים בסיכון

מס' מפגשים: 8

מס' משתתפים: 20

מיקום: חולון


 

חינוך מיני חברתי: מניעת פגיעה – זיהוי פגיעה מינית אצל ילדים ומתבגרים עם אוטיזם

שותפים: העמותה לילדים בסיכון

רקע ומטרה: יש חשיבות רבה למתן מענים חינוכיים וטיפוליים הן לילדים ומתבגרים עם אוטיזם והן לסביבה המשפחתית, החינוכית והטיפולית שלהם, כדי לאפשר מימוש זכויותיהם בתחום המיני-חברתי באופן בריא, מותאם ומוגן, בד בבד עם הימנעות ממצבי ניצול, סיכון ופגיעה

קהל יעד: פסיכולוגים, עוסי"ם, פיזיותרפיסטים, מרפאים בעיסוק, קלינאי תקשורת המטפלים בילדים ונוער עם אוטיזם בעמותה לילדים בסיכון

מס' מפגשים: 8

מס' משתתפים: 25

מיקום: חולון


 

הרצאות בנושא וויסות חושי ככלי טיפולי בילדים עם צרכים מיוחדים נפגעי התעללות והזנחה 

רקע ומטרה: מצבים של חוסר וויסות אופייניים לילדים נפגעי אלימות, ועל אחת כמה וכמה – בילדים עם צרכים מיוחדים המתמודדים לעתים קרובות גם עם קשיים בוויסות החושי. לצד המודעות לקשיים שיכולים להתעורר על רקע חושי ולאופן שילדים אלו חווים את העולם מבחינה זו, הערוץ החושי יכול להיות גם ערוץ מווסת, ולכן הוא כלי חשוב בתהליך הטיפולי; בהרצאות ניתן הבסיס להבנת ההתפתחות של מערכות החוש לצד עקרונות מנחים לשימוש בערוץ החושי כגורם מווסת בטיפול.

קהל היעד: צוות המטפלים במרכז הטיפולי שקל

מס' מפגשים: 2

מס' משתתפים: 12

מיקום: קמפוס חרוב לילדים


 

ימי עיון מלווי הסעות

שותפים: עיריית ירושלים ועיריית חולון

רקע ומטרה: מרחב ההסעה הוא אחד המרחבים שבהם מתרחשת פגיעה בילדים עם צרכים מיוחדים. הכרחי שמלווי ההסעה יידעו כיצד להתמודד עם אתגרים בהסעה שיש בהם סיכון לילדים, וידעו כיצד לזהות מקרים של פגיעה

קהל יעד: מלווי הסעות לילדים עם צרכים מיוחדים בירושלים ובחולון    

מס' מפגשים: 4 ימי עיון זהים

מס' משתתפים: 1000

מיקום: ירושלים וחולון


 

D.B.T למטפלים רגשיים בכל המסגרות בכפר הילדים נווה מיכאל

מטרה: להקנות כלים לטיפול בילדים ובני נוער הסובלים מבעיות רגשיות מורכבות על רקע של טראומה והתעללות
קהל יעד: מטפלים רגשיים ממרכז החירום לילדים ולנערות, היחידה הייעוצית-טיפולית, פנימיית יום, פנימייה, עו"סים, פסיכולוגים, מטפלים באמצעים השלכתיים
מס' מפגשים: 13
מס' משתתפים: 35
מיקום: נווה מיכאל, פרדס חנה