The website supports Exploer 11 and up

"חייתי אבל לא הייתי" – השתלמות בזום למנהלים ולמטפלים בפנימיות רווחה

בין השעות: 11:30-10:00

מכון חרוב והעמותה לקידום ילדי פנימיות רווחה בישראל שמחים להזמינכם להשתלמות בזום למנהלים ולמטפלים בפנימיות רווחה:

 

"חייתי אבל לא הייתי" – ממצאי הוועדה הציבורית לשינוי מדיניות ביחס לפגיעה מינית בתק' הילדות בתחומי רווחה וחינוך

 

 

להורדת ההזמנה לחצו כאן

 

רקע

בדצמ’ 2021 הגישה הוועדה הציבורית לשינוי מדיניות ביחס לפגיעה מינית בתקופת הילדות את דוח ממצאיה. דוח הוועדה הינו מיוחד בכך שהוא שם זרקור על החוויות, התפיסות והנרטיבים של מעל 500 א.נשים שנפגעו מינית בילדותם ובחרו באומץ רב לשתף את סיפורם. במוקד הדוח עומדות הסוגיות שעליהן הצביעו הנפגעות והנפגעים, ויש צורך שיחול בהן שינוי כדי שילדים יזכו לחיות חיים ללא אלימות מינית, וכדי שילדים שחוו פגיעה מינית יקבלו מהמדינה את השירותים הראויים ביותר.

המסקנות שעלו מניתוח העדויות הנן קשות ומטלטלות, והן נוגעות לכלל המערכות עמן באו הנפגעים באינטרקציה במהלך ילדותם ובגרותם.

 

הוועדה הציבורית הוקמה באוג’ 2020 ביוזמתה של פרופ’ כרמית כץ ובשיתוף מכון חרוב. חברות וחברי הוועדה הם מומחים ופעילים חברתיים העוסקים בנושא של פגיעות מיניות והתעללות בילדים.

 

מנהלים ואנשי טיפול בפנימיות רווחה פוגשים בעבודתם ילדים וילדות רבים שחוו פגיעות מתמשכות. על כן חשוב שאנשי המקצוע יכירו וילמדו את מסקנות דוח הוועדה הציבורית, ויוכלו ליישם בעבודתם את השינויים הנדרשים כפי שעולים מהדוח.

 

תכנית ההשתלמות

בהשתלמות נלמד על ממצאי הוועדה והמלצותיה בתחום הרווחה והחינוך ויתנהל דיון עם המשתתפים בנוגע לממצאים ולמסקנות היישומיות העולות מהדוח.

 

ההשתלמות תכלול 2 מפגשי זום באורך שעה וחצי כ"א. המרצות/ים הם חברות הוועדה והגרעין המחקרי של הוועדה, וכן שורדי פגיעה מינית בילדותם שישתפו תובנות מנסיון חייהם.

 

 

*ההשתתפות במפגשים אינה כרוכה בתשלום אך מותנית בהרשמה מראש לשני המפגשים. 

 

מפגשתאריך ושעהנושא
1יום ד', 9.11.22 10:00-11:30"רק תשאלו מה קורה איתי"
הצגת ממצאי הוועדה הציבורית לשינוי מדיניות ביחס לפגיעה מינית בתקופת הילדות לגבי מערכת החינוך.
מרצות/ים:
ענת אופיר, עו"ס, מנהלת המיזם למניעת התעללות בילדים במכון חרוב.
חברת הוועדה הציבורית.
פרופ' דפנה טנר, עו"ס וחוקרת פגיעות מיניות בילדים, ביה"ס לע"ס, האונ' העברית. חברת הגרעין המחקרי של הוועדה.
אפי הרו, מומחה מנסיון חיים, נפגע מינית בילדותו. פעיל חברתי למניעת
פגיעה מינית בילדים.
2יום א', 20.11.22 10:00-11:30"אני הילד החורג של המערכת"
הצגת ממצאי הוועדה הציבורית לשינוי מדיניות ביחס לפגיעה מינית בתקופת הילדות לגבי מערכת הרווחה.
מרצות:
ענת אופיר, עו"ס, מנהלת המיזם למניעת התעללות בילדים במכון חרוב.
חברת הוועדה הציבורית.
ד"ר טליה גליקליך, עו"ס וחוקרת בתחום הזנחה והתעללות בילדים, אונ' ת"א. חברת צוות המחקר של הוועדה הציבורית.
זוהר אוריין כהן, מומחית מנסיון חיים, נפגעה מינית בילדותה.
סטודנטית לקולנוע ופעילה למניעת פגיעה בילדים.

 

 עדכון אחרון 30 נובמבר 2022

הרשמה

ההרשמה נסגרה בשל ריבוי משתתפים. מזמינים אתכם להרשם להרצאות אחרות בתכנית.
צוות מכון חרוב

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.