The website supports Exploer 11 and up

EMDR שלב א ילדים

3 בספטמבר 2023 - 10 בדצמבר 2023

הקורס משלב מפגשים פרונטליים ו-5 מפגשי הדרכה בזום

הכשרה זו מטרתה לאפשר לאנשי המקצוע המטפלים ב- EMDR בילדים, לרכוש את המיומנויות הנחוצות לעריכת ההתאמות ההתפתחותיות בפרוטוקול EMDR למבוגרים, כדי לאפשר את השלמת תהליכי העיבוד על פי שמונת שלבי הפרוטוקול. הלומדים יוכשרו בתכנון טיפול EMDR בילדים, ירכשו כלים שמתאימים לעבודה בתחום חיזוק משאבים עם ילדים, וילמדו אודות שילובם של ההורים בתהליך הטיפול ב- EMDR.
בהכשרה נעסוק בפרוטוקול לעיבוד טראומות מוקדמות שהתרחשו בשלבים פרה וורבליים או בשלבי התפתחות מוקדמים מאד.

מפגשים פרונטליים:

3-4 בספטמבר – ימים ראשון ושני

בין השעות: 09:00 – 18:00

 

מפגשים בזום:

ימי ראשון

15 לאוקטובר  |  29 באוקטובר  |  12 בנובמבר  |  26 בנובמבר  |  10 בדצמבר

בין השעות: 08:30 – 11:00

הקורס מסובסד בידי מכון חרוב.

מחיר לאחר סבסוד: 1,500 ₪

 

שימו לב:

*הקורס מיועד לעובדי הקמפוס בלבד שבידיהם תעודת בוגר.ת לטיפול ב-EMDR שלב א' גנרי.

*יובהר שהנרשמים מתחייבים להגיע לכל ההדרכות וכי מי שיחסיר הדרכה לא יוכל לקבל את תעודת ההסמכה.

לנוחיותכם מצורף עלון להורדה עם כל הפרטים על הקורס.

לבירור פרטים נוספים: ofrabm@haruv.org.ilעדכון אחרון 16 יולי 2023

הרשמה ותשלום

ההרשמה נסגרה בשל ריבוי משתתפים. מזמינים אתכם להרשם להרצאות אחרות בתכנית.
צוות מכון חרוב

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.