The website supports Exploer 11 and up

"הכול" אודות נערות – עבודה עם נערות במצבי סיכון בפרספקטיבה פמיניסטית

ההרשמה הסתיימה!

להורדת ההזמנה לחצו כאן

סדרת מפגשים, ימי ג' בשעות 11:30-9:30 בפלטפורמת זום!

4, 11, 18 בינואר וה-1, 8 בפברואר 2022. ראו משמאל כפתור הוספה ליומן הגוגל האישי >>>

 

מרצה – ד"ר מיכל קומם, עובדת סוציאלית, מה"אימהות" של התפתחות לימודי הנערות ושל פרקטיקה חדשנית עם נערות בישראל. בשני העשורים האחרונים מיכל עוסקת בד בבד בפיתוח תוכניות חדשניות, במחקר ובפרקטיקה מקצועית עם ולמען נערות ונשים צעירות בישראל.

חלקן של נערות בישראל הוא כמחצית מבני הנוער – זו עובדה ידועה, שלרוב אינה מקבלת ביטוי בהתייחסות המקצועית/טיפולית לבני נוער. שירותי הרווחה בישראל הקדימו לפעול, וכבר בשנות השבעים של המאה שעברה הקימו שירותי טיפול ייעודיים לנערות במשרד הרווחה. למרות זאת, ברוב שירותי הרווחה והטיפול העבודה הטיפולית והפרקטיקה עם בני נוער מתוארת ללא התייחסות למגדר.
בשני העשורים האחרונים הולך ומתפתח גוף ידע על חייהן של נערות, שמטרתו להרחיב את ההבנה על חוויות החיים, על המאפיינים ועל הצרכים הייחודיים לנערות, וכן לפתח דרכי עבודה והתערבות המותאמות לנערות. למרות קיומו של ידע זה הוא נעדר, בדרך כלל, מהכשרתם של עובדות ועובדים סוציאלים ואנשי מקצועות הטיפול.
תוכנית זו יוצאת מנקודת מבט פמיניסטית הרואה במגדר – המצטלב עם קטגוריות זהות נוספות כגון מעמד, אתניות, נטייה מינית – פרספקטיבה להבנת מצבי חיים של נערות; מגדר כקטגוריה המעצבת לא רק את היווצרותם של מצבי קושי בחייהן, אלא משפיעה על יכולת הפעולה שלהן ועל 'מרחב התמרון' להתמודדות עם אתגרים, מטרות ומצוקות.
בכל מפגש ישולב ידע תיאורתי וסדנאי-התנסותי. המשתתפות והמשתתפים יתבקשו להביא דוגמאות מחייהם או מניסיונם.

נושאי המפגשים:

1. 4 בינואר – נערות בדורות האחרונים – מחיי נערות ללימודי נערות
במפגש זה נתבונן על "ביוגרפיה של נערות" – נבחן את חוויות החיים של נערות בסביבותינו ושל המשתתפות כנערות, וכן את חוויות החיים של בנות משפחה בדורות הקודמים כנערות. דרך התנסות זו נבחן מה השתנה בחיי נערות בדורות האחרונים, נלמד במה עוסקים לימודי נערות (Girlhood Studies) ומה מעסיק את העולם בתחום זה.

2. 11 בינואר – גוונים שונים של סיכון
על תפיסות שונות של גורמי סיכון ומצבי סיכון בחיי נערות – מה יוצר סיכון בחיי נערות? איך הדרך שבה אנחנו מבינים סיכון זה משפיעה על דרכי העבודה שלנו עם נערות? נתבונן על תפיסות של סיכון בעשורים האחרונים (סיכון אישי, סיכון מתוך מיקום חברתי, מצבי סיכון שנובעים מתוך המדיות החדשות).

3. 18 בינואר – נערות בסיכון וגוף
המעבר מילדות לנערות מקושר באופן עמוק לגופניות. גוף הנערה עומד במוקד ההתייחסות החברתית אליה ומבטא ציפיות ומוסכמות חברתיות המתווכות את ההתייחסות למראה, למחוות ולתנועה של נערות – לצד הגדילה והשינויים הגופניים המתרחשים בגיל ההתבגרות. נתבונן בהיבטים של הגוף ובאופן שהם משפיעים על חוויותיהן של נערות ועל התפתחות סיכון.

4. 1 בפברואר – בית ספר בחיי נערות בסיכון
בית הספר הוא המוסד החברתי שבו נערות מבלות את רוב זמנן. מה המסרים שמקבלות נערות בבית הספר? האם בית הספר הוא חממה עבור נערות? האם בית הספר יכול ליצור סיכונים? אילו חוויות מתפתחות ומתבססות בתוך בית הספר?

5. 8 בפברואר – דרכי עבודה מותאמות לנערות במצבי סיכון
במפגש זה נעסוק בדרכי עבודה המותאמות לנערות, מתוך התבססות על פרקטיקה פמיניסטית ועל גישות ביקורתיות.

מחיר – 100 ₪

  • אין אפשרות לקבל גמול השתלמות על קורסים של חרוב באויר.


עדכון אחרון 18 מאי 2022

הרשמה ותשלום

ההרשמה נסגרה בשל ריבוי משתתפים. מזמינים אתכם להרשם להרצאות אחרות בתכנית.
צוות מכון חרוב

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.