The website supports Exploer 11 and up

הכשרה לטיפול בשיטת אוריון

ההרשמה הסתיימה!

להורדת ההזמנה לחצו כאן

מועד הפתיחה 28 בנובמבר 2021

נותרו מספר מקומות, מהרו להירשם!

מטרת הקורס

הטיפול בשיטת אוריון הוא התערבות אינטנסיבית קצרת מועד, המתקיימת עם המשפחה בביתה באמצעות תיעוד הפעילות היומיומית השוטפת של ההורים והילדים בוידאו ומטרתה לקדם תקשורת חיובית במשפחות בסיכון ובסכנה. בטיפול בשיטת אוריון מוקנות להורים מיומנויות ליצירת קשר בריא עם ילדיהם, קשר אשר יבטיח לילדים התפתחות תקינה בתחומים השונים ותפיסת דימוי הורי חיובית להורים.
לאחר ההכשרה יוכלו המשתתפים להשתלב בכל מסגרות הרווחה שבהן מוכרת שיטת אוריון וכן במסגרות כגון מעונות יום, משפחתונים וכד'.

 

מבנה הקורס

• 28 שעות הכשרה תאורטית + 44 שעות הדרכה קבוצתית

• 4 מפגשים, בימי ראשון ב-28 בנובמבר, 12 בדצמבר, 19 בדצמבר 2021, 2 בינואר 2022, בין השעות 9:00-15:00 בתל אביב

• לימוד פרונטלי בו מוצגים עקרונות היסוד של הטיפול בשיטת אוריון, הרקע התיאורטי עליו נשענת השיטה, עקרונות התקשורת החיובית אותן השיטה רואה כבסיס היסוד בתפקוד ההורי.

• טיפול ב-3 משפחות וקבלת הדרכה קבוצתית לגביהן

• 44 שעות הדרכה בקבוצות של 5 משתתפים שייקבעו על פי מקום המגורים של המשתתפים. עלות הקורס כוללת גם את מפגשי ההדרכה

 

קהל היעד

• הקורס מיועד לעוסקים בטיפול ובחינוך עם תואר ראשון לפחות – עובדים סוציאליים, מטפלים ויועצים משפחתיים, מדריכי הורים, פסיכולוגים ויועצים חינוכיים.

 

על המועמדים לשלוח מועמדות:

• קורות חיים
• תעודות המעידות על ההשכלה

לטלי שלומי, בדואל: talis@haruv.org.il

בסיום הקורס יקבלו המשתתפים תעודת הכשרה ויוכלו להגיש את השעות לגמול במסלול אישי.

ההשתתפות בתוכנית מותנית בראיון קבלה!

מחיר הקורס – 3,000 ₪

*מלגות לעובדי מערכת הרווחה.

תוכנית הכשרה בשיטת אוריוןעדכון אחרון 20 דצמבר 2021
המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.