The website supports Exploer 11 and up

תוכנית למידה בזום – התערבות טיפולית עם ילדים ומשפחות במצבי טראומה ומשבר

להורדת ההזמנה לחצו כאן

 

קהל היעד
מטפלים מהתחומים: עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, מטפלים הבעתיים, קרימינולוגים קליניים

 

מטרת ההשתלמות
משפחות שמגיעות לטיפול סובלות לעיתים קרובות מאירועי דחק ואירועים טראומטיים שהתרחשו במשפחה. אירועים אלה כוללים חשיפה לאלימות או חוויות אלימות קשות, התעללות בילדים, מחלה קשה או מוות פתאומי של בן משפחה, סכסוכי גירושין, ועוד. הרבה מהמשפחות סובלות מטראומה מתמשכת.
טראומה משפיעה באופן דרמטי על ילדים ומשפחות. יחד עם זאת, קשה לדבר על טראומה. גם הורים וגם אנשי מקצוע נוטים למזער את השפעת הטראומה על ילדים, ואנשי מקצוע מתקשים למצוא את הדרכים לדיבור על טראומה עם ילדים.

 

מטרת התוכנית היא להעניק למטפלים כלים לפגוש משפחות וילדים שחוו אירועים טראומטיים, לצורך הערכה ועיבוד. דגש מיוחד יושם על "הדיבור על טראומה" עם ילדים, עם הוריהם, וביחד.

 

משך ומבנה ההשתלמות
ההשתלמות תכלול 8 ימי לימוד, בין השעות 9:00-12:15 בימי ראשון החל מה-12 ביוני 2022
בזום.

 

מבנה כל מפגש כדלקמן:
9:00-10:30 יחידה ראשונה
10:30-10:45 הפסקה
10:45-12:15 יחידה שנייה

 

דרישות התוכנית: לקבלת תעודה, יש להירשם למפגשים ולהיות נוכחים במצלמה פתוחה.

 

תאריכי ונושאי המפגשים:

1. 12 ביוני פתיחה והכרות
הגדרה של טראומה והשפעותיה על ילדים ומשפחות
2. 19 ביוני השפעת טראומה על ההורות +טראומה והעברה בין-דורית
3. 26 ביוני הערכה של מצב המשפחה והשפעת הטראומה עליה
4. 3 ביולי שפת הדיבור על אירועים קשים עם ילדים (צעירים יותר)
5. 10 ביולי שפת הדיבור עם מתבגרים
6. 17 ביולי המשפחה נפגשת ביחד – מה עושים שם?
7. 24 ביולי תרגול מעשי של מפגשים סביב טראומה עם הורים, ילדים, ומשפחות
8. 31 ביולי העיסוק בטראומה והשפעתו על המטפל עקרונות טיפול בטראומה

 

*מחיר: 1000 ש"ח

 

לפרטים נוספים ולבירורים: talis@haruv.org.ilעדכון אחרון 20 יולי 2022

הרשמה ותשלום

ההרשמה נסגרה בשל ריבוי משתתפים. מזמינים אתכם להרשם להרצאות אחרות בתכנית.
צוות מכון חרוב

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.