The website supports Exploer 11 and up

התערבות טיפולית עם ילדים ומשפחות במצבי טראומה ומשבר – קורס בשיתוף בית הספר לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית באוניברסיטה העברית

7 במרץ 2022
עדכון אחרון: 22 נובמבר 2021

 

להרשמה ולהבטחת מקומכם בתכנית לחצו כאן 

 

קהל היעד
התוכנית מיועדת למטפלים מהתחומים: עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, מטפלים הבעתיים, קרימינולוגים קליניים

 

מטרת ההשתלמות
משפחות שמגיעות לטיפול סובלות לעיתים קרובות מאירועי דחק ואירועים טראומטיים שהתרחשו במשפחה. אירועים אלה כוללים חשיפה לאלימות או חוויות אלימות קשות, התעללות בילדים, מחלה קשה או מוות פתאומי של בן משפחה, סכסוכי גירושין, ועוד. הרבה מהמשפחות סובלות מטראומה מתמשכת.
טראומה משפיעה באופן דרמטי על ילדים ומשפחות. יחד עם זאת, קשה לדבר על טראומה – גם הורים וגם אנשי מקצוע נוטים למזער את השפעת הטראומה על ילדים, ואנשי מקצוע מתקשים למצוא את הדרכים לדיבור על טראומה עם ילדים.

 

מטרת התוכנית היא להעניק למטפלים כלים לפגוש משפחות וילדים שחוו אירועים טראומטיים, לצורך הערכה ועיבוד. דגש מיוחד יושם על "הדיבור על טראומה" עם ילדים, עם הוריהם, וביחד. התכנית בשיתוף ביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית, האוניברסיטה העברית.

 

משך ומבנה ההשתלמות
ההשתלמות תכלול 8 ימי לימוד, בין השעות 9:00-12:30 בימי שני החל מה-7 במרץ 2022
הלימודים יתקיימו באוניברסיטה העברית, הר הצופים ירושלים.

 

מבנה כל מפגש כדלקמן:
9:00-10:30 יחידה 1
10:30-11:00 הפסקה
11:00-12:30 יחידה שנייה

 

דרישות התוכנית: נוכחות ב-80% מהמפגשים

 

תאריכי ונושאי המפגשים:

1. 7 במרץ פתיחה והכרות
הגדרה של טראומה והשפעותיה על ילדים ומשפחות
2. 14 במרץ השפעת טראומה על ההורות +טראומה והעברה בין-דורית
3. 21 במרץ הערכה של מצב המשפחה והשפעת הטראומה עליה
4. 28 במרץ שפת הדיבור על אירועים קשים עם ילדים (צעירים יותר)
5. 4 באפריל שפת הדיבור עם מתבגרים
6. 11 באפריל המשפחה נפגשת ביחד – מה עושים שם?
7. 25 באפריל תרגול מעשי של מפגשים סביב טראומה עם הורים, ילדים, ומשפחות
8. 2 במאי הדיבור על טראומה והשפעתו על העו"ס

 

עלות התכנית: 1000 ש"ח

דמי הרשמה ע"ס 200₪ מהווים חלק מהתשלום הכולל על הקורס

פתיחת התכנית מותנית בהרשמה של 24 משתתפים לפחות ובתנאי ששולמו דמי הרשמה על סך 200 ש"ח.
להרשמה והבטחת מקומכם בתכנית לחצו כאן

 

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.