The website supports Exploer 11 and up

ערב עיון עם פרופ האוורד דובוביץ בנושא צעדים לבניית מערכת בריאות מוכוונת ילדים נפגעי הזנחה והתעללות

ההרשמה נסגרה בשל ריבוי משתתפים. מזמינים אתכם להרשם להרצאות אחרות בתכנית.
צוות מכון חרוב

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.