The website supports Exploer 11 and up

איתור ילדים נפגעי התעללות והזנחה במרפאת השיניים ודגשים לטיפול בהם – ד"ר אביב שמואלי

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.