The website supports Exploer 11 and up

ד״ר פולה דוד משתתפת כמומחית לנושא ילדים בצל האלימות בהסכת (פודקאסט) ״לא טוב לי״- שיתוף פעולה בין עמותת סה״ר- סיוע והקשבה ברשת ו״כאן הסכתים״

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.