The website supports Exploer 11 and up

יוזמת הקמת ועדה ציבורית לשינוי מדיניות ביחס לפגיעה מינית בתקופת הילדות

פרופ' כרמית כץ, ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל באונ' ת"א: יוזמת הקמת ועדה ציבורית לשינוי מדיניות ביחס לפגיעה מינית בתקופת הילדות.
הוועדה מובלת ע"י מכון חרוב ובראשותה השופטת בדימוס נאוה בן אור. המטרה היא לשים במוקד את הקולות של הנפגעים.

לתמלול התוכנית 

 עדכון אחרון 10 יוני 2021
המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.