The website supports Exploer 11 and up

"ילדים לא תמיד יודעים שזו פגיעה מינית. הם מחפשים חום ואהבה" – ראיון של ענת אופיר לרגל השקת מדריך מקוון להורים ומבוגרים משמעותיים במקרי חשד שילד/ה נפגעו.

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.