The website supports Exploer 11 and up

כתבה שמשלבת התייחסות של ענת אופיר לכללי מוגנות בסיסיים שצריך ללמד ילדים בעקבות נסיון חטיפה של ילד בגינה ציבורית

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.