The website supports Exploer 11 and up

פרופ' אשר בן אריה מנכ"ל מכון חרוב בראיון בגל"צ בנוגע למתווה הטיפול בילדים החטופים (החל מדקה 1:51)

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.