The website supports Exploer 11 and up

ראיון של פרופ' כרמית כץ אצל קרן נויבך בכאן רשת ב' על פגיעות מיניות בילדים ועל הועדה הציבורית לשינוי מדיניות ביחס לפגיעה מינית בתקופת הילדות

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.