The website supports Exploer 11 and up

ראיון של ענת אופיר אצל יעל דן בנושא: למה ילדים לא מספרים על פגיעות מיניות (נתוני הוועדה הציבורית לשמיעת עדויות)

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.