The website supports Exploer 11 and up

ד"ר דנה לסרי

נושא המחקר: פיתוח פרוטוקול של טיפולים פרטניים וקבוצתיים מבוססי מנטליזציה, המותאמים לילדים עם היסטוריה של התעללות, ובחינת יישומו עם ילדים במשפחות אומנה, המפגינים קשיים רגשיים והתנהגותיים אך אינם מגיבים לטיפול רגשי

מרכז מחקר: אנה פרויד, המרכז הלאומי לילדים ומשפחות, בריטניה

היום: מרצה מן החוץ, אוניברסיטת בן גוריון

מייל: danalassri@gmail.com

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.