The website supports Exploer 11 and up

ד"ר דפנה גרוס-מנוס

2016

נושא המחקר: אינדיקטורים של חסכים חומריים והדרה חברתית בילדים והקשר שלהם לרווחתם הסובייקטיבית, בישראל וברחבי העולם

מרכז מחקר: אוניברסיטת קייס וסטרן ריזרב, ארה"ב

היום: חברת סגל בבית ספר לעבודה סוציאלית, מכללת תל חי

מייל: grossdaphna@gmail.com

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.