The website supports Exploer 11 and up

ד"ר גיא בקר

2012

נושא המחקר: סיכון להתעללות בילדים ותוכניות מניעה בקרב אוכלוסיות מודרות

מרכז מחקר: מרכז קמפ, בית החולים האוניברסיטאי של קולורדו, ארה"ב

היום: חוקר עצמאי

מייל: Guy.beker@gmail.com

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.