The website supports Exploer 11 and up

ד"ר יעל כהן-רימר

2022

יעל כהן-רימר היא בעלת דוקטורט במשפטים מהאוניברסיטה העברית בירושלים.

 

יעל היא משפטנית החוקרת את ההגדרות המשפטיות, החקיקה והפרקטיקה המשפטית בתחום הזנחת ילדים והגנת הילד. תחום מחקר נוסף של יעל הוא משפט ועוני, וההצטלבות בין תחומים אלה עומדת בבסיס המחקר הנוכחי העוסק בהשפעת תפיסות ביחס לעוני וא.נשים ומשפחות בעוני על הטיפול המשפטי בהזנחת ילדים. יעל עורכת את המחקר בבית הספר למשפטים בהרווארד, בהנחיית פרופ' לוסי וויט. בזמן שהותה בהרווארד יעל חברה גם בקבוצת המחקר של אי שוויון חברתי והכללה, במרכז וות'רהד (Weatherhead), בראשות פרופ' מישל למונט.

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.