The website supports Exploer 11 and up

ד"ר נור שמעי

2021

ד״ר נור שמעי, חברת סגל בפקולטה לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית אשקלון ומרכזת המסלול בעבודה סוציאלית קהילתית.

 

תחומי המחקר והפרקטיקה שלי עוסקים בהתמודדויות של נערות, צעירות ונשים במצבי שוליים חברתיים ובפיתוח יחסי שותפות עימן באמצעות מתודולוגיות מחקר משתפות. את מחקר פוסט הדוקטורט עשתה בביה״ס לקרימינולוגיה, באוניברסיטת לסטר באנגליה. במהלכו חקרה עזרה הדדית בקרב נשים בתעשיית המין באמצעות ראיונות עומק עם עובדות מין ונשות מקצוע מארגון סיוע ואתנוגרפיה בארגון סיוע כמתנדבת-חוקרת.

 

nurfsw@gmail.com

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.