The website supports Exploer 11 and up

ד"ר ענבר כהן

2021

דר' ענבר כהן היא המנהלת המקצועית של התוכנית לזכויות ילדים ונוער במרכז "מינרבה" לזכויות אדם בפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית. ענבר היא עובדת סוציאלית בעלת תאר ראשון מאוניברסיטת חיפה, תאר שני בניהול מלכ"רים והשלמות לקרימינולוגיה מהאוניברסיטה העברית ותאר דוקטור בקרימינולוגיה מאוניברסיטת חיפה. במהלך לימודי הדוקטורט ענבר נמנתה על נבחרת הדוקטורנטים המובילים של אוניברסיטת חיפה.

 

תחום המחקר של ענבר מתמקד בשילוב ידע מתחום מדעי ההתנהגות במשפט. מחקר הדוקטורט של ענבר, בהנחיית פרופ' טלי גל ופרופ' גיא אנוש, התמקד בשינוי הרדיקלי בשיקול הדעת המשפטי הנגרם בעקבות שילוב ידע מתחום מדעי ההתנהגות בתיקי עבירות מין. מחקרי הפוסט-דוקטורט של ענבר התמקדו בבתי משפט פותרי בעיות. באוניברסיטת בר אילן חקרה, עם פרופ' הדר דנציג רוזנברג מהפקולטה למשפטים, את הדינמיקה בין אנשי הצוות בבית המשפט הקהילתי ואת החשיבות שיש לשמירה על המתח האדוורסרי במטרה לשמור על הליך משפטי תקין. באוניברסיטת מרילנד, בולטימור, כמלגאית מכון חרוב ענבר חקרה  עם פרופ' קורי שדיימה (Prof. Corey Shdaimah) את תכניות ההטיה מההליך הפלילי בבתי משפט לעבירות זנות (Prostitution Diversion Programs) ואת השימוש בטיפול כפרקטיקה ענישתית.

 

inbar0105@gmail.com

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.