The website supports Exploer 11 and up

ד"ר שילת חיים-נחום

2022

ד"ר שילת חיים-נחום הינה פוסט דוקטורנטית במחלקה לפסיכיאטריה באוניברסיטת קולומביה שבניו-יורק.

תחומי העניין והמחקר המרכזיים שלה כוללים הבנה וזיהוי של תהליכים שונים בעיבוד ותגובה לתגמול (reward) בקרב נפגעי התעללות והזנחה בילדות. כמו כן, היא עוסקת בפיתוח התערבויות להורדת סטיגמה סביב התעללות והזנחה ועידוד פנייה לטיפול.

 

shilat.nh@gmail.com

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.