The website supports Exploer 11 and up

כנסים 2017

יום עיון לעובדים בשירות נוער

מטרה: הקניית ידע בנושא טראומה משנית והדרכים להתמודדות איתה
קהל יעד: עובדים בשירות נוער
מס' מפגשים: 1
מס' משתתפים: 55
מיקום: טולסה אוקלהומה


 

The Inaugural Haruv USA Summit on Child Abuse and Neglect

מטרה: הקניית ידע בהיבטים השונים של תופעת ההתעללות בילדים
קהל יעד: אנשי מקצוע שונים מהקהילה
מס' מפגשים: 3 ימים
מס' משתתפים: 470
מיקום: אונ' אוקלהומה


 

יום עיון לעובדים במקלט לנשים מוכות

מטרה: הקניית ידע בנושא טראומה משנית והדרכים להתמודדות איתה
קהל יעד: עובדים במקלט לנשים מוכות
מס' מפגשים: 1
מס' משתתפים: 20
מיקום: טולסה אוקלהומה


 

יום עיון במרכזים לאלימות במשפחה

מטרה: הקניית ידע בנושא טראומה משנית והדרכים להתמודדות איתה
קהל יעד: עובדים במרכזים לטיפול באלימות במשפחה
מס' מפגשים: 1
מס' משתתפים: 45
מיקום: טולסה, אוקלהומה


 

יום עיון בנושא אסטרטגיות לבניית חוסן בילדות המוקדמת

מטרה: למידת אסטרטגיות לבניית חוסן בילדות המוקדמת
קהל יעד: מורים ממסגרות חינוך שונות ומנהלים
מס' מפגשים: 1
מס' משתתפים: 200
מיקום: טולסה, אוקלהומה

 

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.