The website supports Exploer 11 and up

כנסים 2018

יום עיון: התעללות בילדים והזנחה בחברה מרובת דתות

מטרה: לספק כלים לעבודה בחברה מרובת דתות בהקשר של ילדים בסיכון, בליווי הסבר על עבודת הצוות במרכז ההגנה בירושלים עם האוכלוסייה החרדית ועל מאפייניה, בדגש על העבודה עם הרבנים.  

קהל יעד: אנשי דת מכל הדתות ואנשי מקצוע מדיסציפלינות שונות

מספר משתתפים: 70

מיקום: מוזיאון סם-נובל בנורמן


 

יום עיון בנושא הריאיון המוטיבציוני

מטרה: לספק כלים ומיומנויות של מודל הריאיון המוטיבציוני – מודל לעבודה על שינוי עם הורים המטופלים בשירותי הרווחה.

קהל יעד: צוותי הרווחה של האוכלוסייה האינדיאנית

מספר משתתפים: 42

מיקום: טאלאקואה


 

יום עיון למרכז הורים-ילדים

מטרה: להקנות ידע ומיומנויות שיח על מוגנות עם הורים חדשים, והתנסות בסימולציות של מצבים שאחיות נתקלות בהם.

קהל יעד: אחיות אשר עורכות ביקורי בית או שיחות בבית חולים עם הורים חדשים

מספר משתתפים: 25

מיקום: אוניברסיטת אוקלהומה


 

יום עיון לארגון ברית בין הדתות – Interfaith Alliance

רקע ומטרה: להקנות ידע בנושא אלימות במשפחה והשלכותיה על ילדים, והתנסות בסימולציות של מצבים שצוות העובדים בארגון ברית בין הדתות נתקל בהן. זהו ארגון המשלב אנשים משלוש הדתות – יהדות, נצרות ואסלאם, המקיימים מפגשים משותפים בשם האחווה והשלום בעולם.

קהל יעד: צוות העובדים בארגון ברית בין הדתות

מספר משתתפים: 15

מיקום: כנסיית ווילדווד, אוקלהומה סיטי


 

הרצאה ציבורית על צעירים להט"בים ומשפחותיהם

מטרה: לאפשר לקהל הרחב לקבל מידע על בני נוער מהקהילה הלהט"בית, על הייחוד שלהם ועל הסיכון שהם נתונים בו.

קהל יעד: קהילת טולסה, אוקלהומה

מספר משתתפים: 70

מיקום: אולם כנסים באוניברסיטת אוקלהומה, טולסה


 

יום עיון למרכז האומנה במשרד הרווחה של אוקלהומה

מטרה: לספק מידע על ניצול מיני בין אחאים, מתוך התנסות בסימולציות של שיח עם סבתא אשר הנכד שלה ניצל מינית את אחותו.

קהל יעד: עובדי רווחה באגף הרווחה באוקלהומה, תחום משפחות אומנה

מספר משתתפים: 75

מיקום: משרדי משפחות אומנה בנורמן

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.