The website supports Exploer 11 and up

קורסים

2018


 

יום הכשרה לעובדי הרווחה של השבטים האינדיאניים

שותפים: ביה"ס לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת אוקלהומה

מטרה: להקנות ידע בתחום רווחת הילד, בדגש על טראומה בילדות המוקדמת ורקע כללי על הריאיון המוטיבציוני (Social work skills in child welfare).

קהל יעד: עובדי רווחה

מספר משתתפים: 60

מיקום: טאלקואה (יישוב המאוכלס ברובו באינדיאנים)


 

יום הכשרה לסטודנטים לסיעוד

שותפים: ביה"ס לעבודה סוציאלית וביה"ס לסיעוד, אוניברסיטת אוקלהומה

רקע ומטרה: הרצאת פתיחה בנושאACES , זיהוי טראומות המשפיעות על מצבם התפקודי והפיזי של מטופלים והתנסות בסימולציה.

קהל יעד: סטודנטים לסיעוד

מספר משתתפים: 20

מיקום: אוניברסיטת אוקלהומה


 

יום הכשרה לצוותי רווחה שעובדים עם השבטים האינדיאניים

מטרה: לאפשר לעובדים להתנסות בסימולציות של מצבי עבודה שכיחים עם אוכלוסיית האינדיאנים, בדגש על מצבי אלימות במשפחה, עוני והזנחה.

קהל יעד: צוותי רווחה בשמורות השונות (טאלאקואה, מסקוגי)

מספר משתתפים: 40

מיקום: אוניברסיטת OU


 

הרצאה למורים בביה"ס היסודי מייזל

מטרה: לספק כלים לאיתור ולזיהוי של סימני מצוקה אצל ילדים, בדגש על מיומנויות שיח עם ילד שנפגע.

קהל יעד: מורי בית הספר היסודי

מספר משתתפים: 8

מיקום: חדר הישיבות בביה"ס מייזל


 

קורס קיץ לסטודנטים לתואר מוסמך בעבודה סוציאלית

שותפים: האוניברסיטה העברית בירושלים ואוניברסיטת אוקלהומה

מטרה: לספק כלים לעבודה עם ילדים בסיכון והסבר על פגיעות מיניות בין אחאים, הן מבחינת הטיפול והן מבחינת המחקר. בקורס התארחו שתי מרצות מהאוניברסיטה העברית בירושלים.

קהל יעד: סטודנטים לתואר מוסמך

מספר משתתפים: 20

מיקום: אוניברסיטת אוקלהומה


 

יום הכשרה בנושא של הזנחת ילדים

שותפים: CAP

מטרה: להקנות כלים לזיהוי אלימות במשפחה ולטיפול, ובפרט במשפחות מהקהילה באוקלהומה. המשתתפים התנסו גם בסימולציות של עבודה עם משפחה שעלה חשד שיש בה אלימות.

קהל יעד: עובדי חינוך ומטפלים בארגון CAP לשירותים חברתיים, המסייעים להורים לילדים בגיל הרך בתוכניות להורות ועורכים ביקורי בית במשפחות המתמודדות עם עוני והזנחה.

מספר משתתפים: 20

מיקום: אוניברסיטת אוקלהומה


 

השתלמות בעקרונות הטיפול בטראומה בילדים ובמשפחות במשבר

שותפים: DVIS (Domestic Violence Intervention Services) ו-ICW (Indian Child Welfare)

מטרה: ללמד התערבויות מבוססות עקרונות של טראומה עם ילדים והורים המטופלים בשירותים האלה.

קהל יעד: כלל הצוותים של שני הארגונים

מספר מפגשים: 2

מספר משתתפים: כ-120

מיקום: טולסה וטאלאקואה, ארצות הברית


 

הרצאה לסטודנטים לעבודה סוציאלית

מטרה: לספק כלים לזיהוי ואיתור של ילדים נפגעי התעללות והזנחה, ללמד על גורמי הסיכון ולהקנות מיומנויות שיח עם ילדים נפגעים.

קהל יעד: סטודנטים לתואר מוסמך בבית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש אן והנרי זרו בנורמן, אוקלהומה

מספר משתתפים: 30

מיקום: נורמן, אוקלהומה 

 


2017


תכנית הכשרה לעובדי Family Safety Center

מטרה: הקניית ידע בנושא טראומה ובהשפעתה על ההתפתחות הפיזית, הרגשית והחברתית של ילדים
קהל יעד: שופטים, עו"ד, שוטרים, מטפלים ויועצים בנושא אלימות במשפחה
מס' מפגשים: 8
מס' משתתפים: 25
מיקום: אונ' אוקלהומה


 

הכשרה מבוססת סימולציה לעובדים במחלקה לבריאות הנפש ושימוש בחומרים ממכרים

מטרה: תרגול מיומנויות תקשורת ועבודה עם משפחות וילדים בביתם
קהל יעד: עובדים במחלקה לבריאות הנפש ושימוש בחומרים ממכרים
מס' מפגשים: 9 (בכל מפגש משתתפים אחרים)
מס' משתתפים: 15
מיקום: אונ' אוקלהומה


 

הכשרה לעובדי מרכז הורים וילדים

מטרה: הקניית ידע בנושא טראומה ובהשפעתה על ההתפתחות הפיזית, הרגשית והחברתית של ילדים
קהל יעד: עובדי מרכז הורים וילדים, מבקרי בית ואחיות
מס' מפגשים: 8
מס' משתתפים: 25
מיקום: אונ' אוקלהומה


 

יום הכשרה לצוות המורחב של מרכז ההגנה בטולסה

מטרה: הקניית ידע בנושא טראומה משנית והדרכים להתמודדות איתה
קהל יעד: עובדים סוציאליים, שוטרים, תובעים, רופאי ילדים, מנהלת והצוות התפעולי של מרכז ההגנה בטולסה
מס' מפגשים: 1
מס' משתתפים: 50
מיקום: טולסה, אוקלהומה
משוב: "צוות המרכז מהווה כוח להתמודד ולהכיל את המקרים הקשים וצריך להשתמש בו, מרי פולידו תעברי בבקשה לטולסה"


 

יום לימוד לאנשי מקצוע מהקהילה היהודית בבולטימור

מטרה: להכשיר אנשי מקצוע העובדים עם ילדים לסייע בהתמודדות עם טראומה ומשברים. הבנת טראומה בילדות והשלכותיה על ילדים ומשפחותיהם
קהל יעד: אנשי מקצוע מהקהילה היהודית בבולטימור
מס' מפגשים: 1
מס' משתתפים: 25
מיקום: אוניברסיטת בולטימור