The website supports Exploer 11 and up

ימי למידה והכשרות

2019


יום למידה על טראומטיזציה משנית לעובדי חברת Youth Services Tulsa

מטרה: להקנות לעובדים כלים להתמודדות עם התכנים הטראומטיים שהם נחשפים להם ועם הקושי להכילם.

קהל יעד: עובדים בחברת Youth Services Tulsa , חברה שעובדת עם בני נוער במצוקה

מספר משתתפים: 65

מיקום: OU-Tulsa


יום הכשרה בנושא של טראומטיזציה משנית לעובדי שירותי האומנה

שותפים: DHS – Norman

מטרה: לסייע לעובדי שירותי האומנה בהתמודדות עם טראומטיזציה משנית.

קהל יעד: עובדים בשירותי האומנה של מחלקת הרווחה של אוקלהומה

מספר משתתפים: 70

מיקום:  DHS – Norman


שני ימי למידה על סחר בבני נוער – Youth Trafficking

מטרה: לספק לאנשי מקצוע כלים וידע לעבודה עם בני הנוער האלה.

קהל יעד: אנשי מקצוע מתחומים שונים – עובדים סוציאליים, אחיות, רופאים, פסיכותרפיסטים ואחרים מארגונים שונים

מספר משתתפים: 120

מיקום: OU-Tulsa


הכשרות לצוותים בכירים ומדריכים של מחנות קיץ בארצות הברית

מטרה: להנחיל ידע וכלים להתמודדות עם ילדים נפגעי טראומה.

קהל יעד: מנהלי מחנותCamp Hope  בארצות הברית ומדריכים באוקלהומה סיטי, צוות בכיר ומדריכי מחנות הקיץ של ימק"א (YMCA)

מספר משתתפים: 115

מיקום: OU-Tulsa


תוכנית לחילופי סטודנטים – האוניברסיטה העברית בירושלים ואוניברסיטת אוקלהומה

שותפים: אוניברסיטת אוקלהומה

מטרה: להיחשף למערכות הרווחה ולארגונים במדינות אחרות וללמוד עליהם. לשאוב מהם רעיונות חדשים שניתן ליישם בישראל או בארצות הברית.

קהל יעד: סטודנטים לתואר שני בעבודה סוציאלית

מספר משתתפים: 250

מיקום: OU-Tulsa


ימי פעילות בנושא של טראומטיזציה משנית באמצעות מודל ייחודי לארגון DVIS ומרכז הגנה CAN

מטרה: להפחית תחושות של מתח, חרדה ודכדוך בקרב אנשי מקצוע המטפלים בילדים בסיכון.

קהל יעד: ארגון למניעת אלימות במשפחה DVIS ומרכז ההגנה בטולסה CAN, ארגון Opportunity Project שמעסיק חונכים בבתי ספר ובמועדוניות ועובד עם ילדים בסיכון

מספר משתתפים: 75

מיקום:  OU – Learning Center


יום למידה למנחי אומנה: הריאיון המוטיבציוני – ארגון St. Francis

מטרה: ללמד את העובדים הסוציאליים מהארגון את שיטת ההתערבות בריאיון המוטיבציוני כדי שיוכלו להשתמש בעקרונות אלה בעבודה עם משפחות.

קהל יעד: עובדים סוציאליים – מנחי אומנה בארגון

מספר משתתפים: 15

מיקום: מרכז הסימולציה בטולסה


יום הכשרה בנושא בריונות כלפי ילדים (Bullying)

שותפים: מערכת החינוך של טולסה

מטרה: להכשיר צוותים של בתי הספר הציבוריים בטולסה להתמודדות עם בריונות כלפי ילדים.

מספר משתתפים: 30

מיקום: מרכז הסימולציה בטולסה


היבטים טיפוליים ומשפטיים של התעללות בילדים – יום הכשרה לרופאי ילדים

שותפים: אוניברסיטת אוקלהומה

מטרה: להעלות את המודעות בקרב רופאי הילדים בטולסה לתופעת ההתעללות בילדים ולתת להם כלים לזיהוי, איתור וטיפול.

קהל יעד: רופאי ילדים מטולסה

מספר משתתפים: 40

מיקום:  OU-Tulsa – Learning Center


הכשרה בת יומיים עם פרופ' ג'וי אוסופסקי: ילדים בזירות של אסונות טבע או אסונות מעשי ידי אדם

שותפים: אוניברסיטת אוקלהומה

מטרה: להכשיר אנשי מקצוע באוקלהומה להתמודד עם ילדים בסיכון בזמן אסונות טבע או אסונות מעשה ידי אדם.

קהל יעד: אנשי מקצוע מפרופסיות שונות – עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, אנשי רפואה, משטרה ועוד

מספר משתתפים: 50

מיקום:  OU–Tulsa Learning Center


התעללות בילדים: יום הסברה לרופאי ילדים במחוז אוקלהומה

מטרה: לספק לרופאי ילדים כלים לזיהוי ואיתור ילדים בסיכון ונפגעי התעללות המגיעים לטיפולם.

מספר משתתפים: 30

מיקום:  OU–Norman


יום הכשרה לבתי הספר הציבוריים בטולסה בנושא בריונות

שותפים: Parent Child Center

מטרה: לספק ידע ולהעלות מודעות של הצוותים החינוכיים בנושא בריונות מתוך התנסות בסימולציות של תרחישים.

קהל יעד: צוותים חינוכיים מבתי הספר הציבוריים של טולסה

מספר משתתפים: 25

מיקום:  Simulation Center OU-Tulsa


טראומה בגיל הרך: ימי הכשרה בטולסה עם ד"ר פולה דוד

מטרה: להנחיל לצוות רב-מקצועי ידע על טראומה בגיל הרך ועל השפעתה על התנהגותם של הילדים.

קהל יעד: צוות מרכז ההגנה טולסה, צוות המרכז לטיפול במתבגרים בטולסה Youth Services Tulsa, צוות הפסיכותרפיסטים בשירות של Parent Child Center Tulsa

מספר משתתפים: 85

מיקום: OU–Tulsa Learning Center, Parent Child Center Tulsa

 


2018


 

יום הכשרה לעובדי הרווחה של השבטים האינדיאניים

שותפים: ביה"ס לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת אוקלהומה

מטרה: להקנות ידע בתחום רווחת הילד, בדגש על טראומה בילדות המוקדמת ורקע כללי על הריאיון המוטיבציוני (Social work skills in child welfare).

קהל יעד: עובדי רווחה

מספר משתתפים: 60

מיקום: טאלקואה (יישוב המאוכלס ברובו באינדיאנים)


 

יום הכשרה לסטודנטים לסיעוד

שותפים: ביה"ס לעבודה סוציאלית וביה"ס לסיעוד, אוניברסיטת אוקלהומה

רקע ומטרה: הרצאת פתיחה בנושאACES , זיהוי טראומות המשפיעות על מצבם התפקודי והפיזי של מטופלים והתנסות בסימולציה.

קהל יעד: סטודנטים לסיעוד

מספר משתתפים: 20

מיקום: אוניברסיטת אוקלהומה


 

יום הכשרה לצוותי רווחה שעובדים עם השבטים האינדיאניים

מטרה: לאפשר לעובדים להתנסות בסימולציות של מצבי עבודה שכיחים עם אוכלוסיית האינדיאנים, בדגש על מצבי אלימות במשפחה, עוני והזנחה.

קהל יעד: צוותי רווחה בשמורות השונות (טאלאקואה, מסקוגי)

מספר משתתפים: 40

מיקום: אוניברסיטת OU


 

הרצאה למורים בביה"ס היסודי מייזל

מטרה: לספק כלים לאיתור ולזיהוי של סימני מצוקה אצל ילדים, בדגש על מיומנויות שיח עם ילד שנפגע.

קהל יעד: מורי בית הספר היסודי

מספר משתתפים: 8

מיקום: חדר הישיבות בביה"ס מייזל


 

קורס קיץ לסטודנטים לתואר מוסמך בעבודה סוציאלית

שותפים: האוניברסיטה העברית בירושלים ואוניברסיטת אוקלהומה

מטרה: לספק כלים לעבודה עם ילדים בסיכון והסבר על פגיעות מיניות בין אחאים, הן מבחינת הטיפול והן מבחינת המחקר. בקורס התארחו שתי מרצות מהאוניברסיטה העברית בירושלים.

קהל יעד: סטודנטים לתואר מוסמך

מספר משתתפים: 20

מיקום: אוניברסיטת אוקלהומה


 

יום הכשרה בנושא של הזנחת ילדים

שותפים: CAP

מטרה: להקנות כלים לזיהוי אלימות במשפחה ולטיפול, ובפרט במשפחות מהקהילה באוקלהומה. המשתתפים התנסו גם בסימולציות של עבודה עם משפחה שעלה חשד שיש בה אלימות.

קהל יעד: עובדי חינוך ומטפלים בארגון CAP לשירותים חברתיים, המסייעים להורים לילדים בגיל הרך בתוכניות להורות ועורכים ביקורי בית במשפחות המתמודדות עם עוני והזנחה.

מספר משתתפים: 20

מיקום: אוניברסיטת אוקלהומה


 

השתלמות בעקרונות הטיפול בטראומה בילדים ובמשפחות במשבר

שותפים: DVIS (Domestic Violence Intervention Services) ו-ICW (Indian Child Welfare)

מטרה: ללמד התערבויות מבוססות עקרונות של טראומה עם ילדים והורים המטופלים בשירותים האלה.

קהל יעד: כלל הצוותים של שני הארגונים

מספר מפגשים: 2

מספר משתתפים: כ-120

מיקום: טולסה וטאלאקואה, ארצות הברית


 

הרצאה לסטודנטים לעבודה סוציאלית

מטרה: לספק כלים לזיהוי ואיתור של ילדים נפגעי התעללות והזנחה, ללמד על גורמי הסיכון ולהקנות מיומנויות שיח עם ילדים נפגעים.

קהל יעד: סטודנטים לתואר מוסמך בבית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש אן והנרי זרו בנורמן, אוקלהומה

מספר משתתפים: 30

מיקום: נורמן, אוקלהומה 

 


2017


תכנית הכשרה לעובדי Family Safety Center

מטרה: הקניית ידע בנושא טראומה ובהשפעתה על ההתפתחות הפיזית, הרגשית והחברתית של ילדים
קהל יעד: שופטים, עו"ד, שוטרים, מטפלים ויועצים בנושא אלימות במשפחה
מס' מפגשים: 8
מס' משתתפים: 25
מיקום: אונ' אוקלהומה


 

הכשרה מבוססת סימולציה לעובדים במחלקה לבריאות הנפש ושימוש בחומרים ממכרים

מטרה: תרגול מיומנויות תקשורת ועבודה עם משפחות וילדים בביתם
קהל יעד: עובדים במחלקה לבריאות הנפש ושימוש בחומרים ממכרים
מס' מפגשים: 9 (בכל מפגש משתתפים אחרים)
מס' משתתפים: 15
מיקום: אונ' אוקלהומה


 

הכשרה לעובדי מרכז הורים וילדים

מטרה: הקניית ידע בנושא טראומה ובהשפעתה על ההתפתחות הפיזית, הרגשית והחברתית של ילדים
קהל יעד: עובדי מרכז הורים וילדים, מבקרי בית ואחיות
מס' מפגשים: 8
מס' משתתפים: 25
מיקום: אונ' אוקלהומה


 

יום הכשרה לצוות המורחב של מרכז ההגנה בטולסה

מטרה: הקניית ידע בנושא טראומה משנית והדרכים להתמודדות איתה
קהל יעד: עובדים סוציאליים, שוטרים, תובעים, רופאי ילדים, מנהלת והצוות התפעולי של מרכז ההגנה בטולסה
מס' מפגשים: 1
מס' משתתפים: 50
מיקום: טולסה, אוקלהומה
משוב: "צוות המרכז מהווה כוח להתמודד ולהכיל את המקרים הקשים וצריך להשתמש בו, מרי פולידו תעברי בבקשה לטולסה"


 

יום לימוד לאנשי מקצוע מהקהילה היהודית בבולטימור

מטרה: להכשיר אנשי מקצוע העובדים עם ילדים לסייע בהתמודדות עם טראומה ומשברים. הבנת טראומה בילדות והשלכותיה על ילדים ומשפחותיהם
קהל יעד: אנשי מקצוע מהקהילה היהודית בבולטימור
מס' מפגשים: 1
מס' משתתפים: 25
מיקום: אוניברסיטת בולטימור

 

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.