The website supports Exploer 11 and up

ד"ר טליה גליקליך

2020

טליה גליקליך היא עמיתת פוסט דוקטורט בפקולטה למדעי החינוך (Educational Science) באוניברסיטת גתה, בפרנקפורט, גרמניה. טליה סיימה את לימודי התואר הראשון, השני (בהצטיינות יתרה) והשלישי בביה״ס לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב. במקביל לתאריה עבדה במשך שנים כעו״ס לחוק הנוער באחת ממחלקות הרווחה בתל אביב. במחקריה השונים טליה מתמקדת באופן בו מערכות בתחום הגנת הילד מאפשרות לילדים נפגעי התעללות נגישות לצדק, לא רק בהקשר המשפטי, אלא גם במובן של צדק חברתי ומימוש זכויות.

 

במסגרת השתלמותה כמלגאית של מכון חרוב באוניברסיטת גתה, תחת הנחייתה של פרופ׳ סבינה אנדרסן, טליה עורכת מחקר העוסק בבחינה השוואתית של מערכות הרווחה בגרמניה ובישראל, כפי שעולה מתוך עדויות של בוגרים ובוגרות שחוו פגיעה מינית בילדות. ברמה התיאורטית היא עוסקת בפיתוח של המושג ״צדק מעברי״ ובחינת קיומו במרחב הפרטי, כלומר, במקרים של התעללות בילדים בביתם ע״י קרובי משפחה.

 

taliagluck@gmail.com

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.