The website supports Exploer 11 and up

פרופ' יוחאי נדן

2013

יוחאי נדן הוא עובד סוציאלי, חוקר ומטפל זוגי ומשפחתי. יוחאי הוא חבר סגל בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית על שם פאול ברוואלד האוניברסיטה העברית בירושלים.

 

תחומי המחקר העיקריים שלו הם: 1. התעללות והזנחת ילדים בהקשרים רב-תרבותיים, 2. התערבויות פסיכו-חברתיות בהקשרים רב תרבותיים 3. קהילת הלהטב"ק- ילדים בסיכון, פגיעות מיניות בקהילה וסוגיות מגדריות במשפחה.

 

yochay.nadan@gmail.com

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.