The website supports Exploer 11 and up

ד"ר יונתן דוידוב

2013

נושא המחקר: תפיסת ההתעללות בילדים: אנשי מקצוע וילדים בסיכון, ותהליכי עיצוב זהות ותפיסה עצמית תחת מצבי קיצון

מרכז מחקר: מרכז קמפ, בית החולים האוניברסיטאי של קולורדו, ארה"ב

היום: מרצה מן החוץ באוניברסיטת חיפה

מייל: jdavidov@soc.haifa.ac.il

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.