The website supports Exploer 11 and up

ד"ר מירב ידוב

2013

ד"ר מירב ידוב היא מרצה בכירה בביה"ס לעבודה סוציאלית במכללת ספיר.

 

תחומי העניין העיקריים: הערכת סיכון וקבלת החלטות בקרב אנשי מקצוע העובדים עם ילדים נפגעי התעללות והזנחה, מסגרות השמה חוץ ביתית ובעיקר, תרומת בריאותם הנפשית של הורי האומנה כגורם משמעותי בתפקודו של הילד, ויחסים בין אחאים במשפחות אומנה.

 

מוסד הפוסט: University of Maryland, Baltimore, התמקדות מחקרית בעיקר סביב החלטות שונות הקשורות לילדים בסיכון כגון הערכת סיכון, אימות פגיעה, השמה והשמה חוזרת וכו, ובפרט מעקב אחר ילדים נפגעים במחקרי אורך.

 

meravjed@gmail.com

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.