The website supports Exploer 11 and up

ביקור משלחת אנשי מקצוע מטולסה בישראל

מטרת הביקור: יצירה ופיתוח קשרי עבודה עם אנשי מפתח בקהילה המקצועית העוסקת בילדים נפגעי התעללות והזנחה עם אנשי מקצוע בישראל.

קהל היעד: המשלחת כללה את נשיאת בתי משפט לנוער, התובע המחוזי של טולסה, מנהל שירותי הרווחה של מדינת אוקלהומה, איש משטרה האחראי על אלימות במשפחה בטולסה, מנהלת מרכז הורים ילדים, מנהלת מרכז הגנה, מנהלת השרות הטיפולי לילדים בשירותים לטיפול באלימות במשפחה, מנהלת היחידה להתעללות בילדים וטראומה במשפחה בשרות לילדים ומשפחות, מנהלת מרכז סיוע לקורבנות אלימות במשפחה, רכזת תוכנית ייחודית הנקראת: Safe Baby Court והמנהלת התפעולית של קרן שוסטרמן בטולסה.

מס' מפגשים: הביקור נערך במשך שבוע שלם

מס' משתתפים: 11

מיקום: רחבי הארץ

 

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.