The website supports Exploer 11 and up

משלחת בין-לאומית מאלבניה

מרץ 2015

 

במסגרת הרחבת הפעילות הבינלאומית של מכון חרוב הוזמנה במרץ 2015 לביקור בארץ משלחת של שבעה אנשי מקצוע מאלבניה: ארבעה אנשי אקדמיה בכירים מאוניברסיטת טיראנה, ובהם דיקן הפקולטה למדעי החברה וראש בית הספר לעבודה סוציאלית, ושלושה נציגים בכירים מהממשלה ומארגונים חברתיים. ארגון הביקור נעשה בשיתוף פעולה עם המחלקה לקשרים בין-לאומיים במשרד החוץ.

 

בשבוע שבו שהו האורחים בירושלים הם ביקרו במגוון שירותים חברתיים לילדים בסיכון (כגון: מרכז חירום, מרכז הגנה, אגף חברה וקהילה בעיריית ירושלים), שמעו הרצאות מפי מיטב החוקרים בתחום ופגשו אנשי אקדמיה מובילים וקובעי מדיניות במשרד הרווחה. חברי המשלחת שמחו על ההזדמנות להכיר אנשים מרכזיים בתחום פיתוח השירותים לילדים בסיכון בישראל ואימצו כמה רעיונות לפיתוח שירותים בארצם. בביקור המשלחת מאלבניה נחשפו אנשי מקצוע ואקדמיה בישראל ממקור ראשון למתרחש באלבניה . חברי המשלחת סיירו ב"יד ושם" ובאתרים שונים בירושלים ובישראל.

 

כתבה על הביקור בנקודת מפגש גיליון 10

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.