The website supports Exploer 11 and up

משלחת מירושלים לפולייה (Puglia) איטליה

פברואר 2017

 

במסגרת הפעילות הבין-לאומית של מכון חרוב יצאה בפברואר 2017 משלחת לביקור גומלין במחוז פוליה (Puglia) שבדרום איטליה. במשלחת היו חמישה עובדים סוציאליים לחוק הנוער מאגף הרווחה בעיריית ירושלים ושתי נציגות של מכון חרוב. מכון זנקן (Fondazione E. Zancan) בפדובה היה שותף למשלחת. במסגרת הביקור התקיים כנס אזורי בחסות אוניברסיטת בארי (Bari University), ובו נדונו סוגיות הקשורות בשמירה על זכויות של ילדים נפגעי התעללות. חברי המשלחת ערכו סיורים לימודיים במגוון שירותים, ושמעו הרצאות מפי אנשי מקצוע המטפלים בילדים נפגעי התעללות והזנחה.

מס' מפגשים: ביקור של 5 ימים

מס' משתתפים: 7 אנשי מקצוע

 

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.