The website supports Exploer 11 and up

ד"ר ניווין עלי סאלח דראושה

2018

ד״ר ניווין עלי-סאלח דראושה סיימה תואר ראשון ושני בעבודה סוציאלית מאוניברסיטת חיפה בתחומי התמחות ילדים וניהול ארגונים. בתפקידה כעו"ס היא עבדה ביחידה לטיפול ומניעת אלימות במשפחה בלשכת הרווחה אכסאל.

את עבודת הדוקטורט שלה היא סיימה בבית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש פאול פרוואלד, באוניברסיטה העברית בירושלים, בהנחיית פרופ׳ מוחמד חאג׳ יחיא. במהלך הדוקטורט היא חקרה חשיפה לאלימות בקהילה, ממדי החשיפה לאלימות והשלכותיה הפסיכולוגיות של חשיפה זו, אשר באות לידי ביטוי בסימפטומים שליליים, כגון סימפטומים של בעיות הפנמה והחצנה בקרב מתבגרים, פגיעה ברווחתם הנפשית של ההורים, ובכלל זה, הופעת סימפטומים של דחק פוסט טראומטי (PTSD) בקרבם. כמו כן, נבחנו במחקר גורמי הגנה (מסוגלות עצמית ומסוגלות קולקטיבית) וגורמי סיכון בקרב ההורים (דחק הורי והשגחה הורית), כמשתנים הממתנים או המתווכים הקשר שבין חשיפה לאלימות לבין השלכותיה. במקביל ללימודי הדוקטורט היא עבדה בטיפול בהורים לאחר טראומה בשירות הסוציאלי בבית החולים הדסה, וגם קיבלה את מלגת הנשיא שסייעה לה לסיים את הדוקטורט שלה במועד.

ד״ר עלי-סאלח דראושה זכתה במלגת חרוב ובמלגת Israel Institute לשם השלמת תוכנית הפוסט דוקטורט שלה בארה״ב. במהלך תוכנית הפוסט דוקטורט באוניברסיטת מינסוטה, במחלקת מדע המשפחה והחברה, בהנחייתה של פרופ׳ אביגיל גיווירץ, היא פרסמה מאמר סקירה שיטתית אשר בחן את האפקטיביות של תוכניות התערבות ומניעה הקיימות עבור צעירים המתמודדים עם חשיפה לאלימות בקהילה. בחלק השני מהפוסט הכירה הורים שהשתתפו בתוכנית התערבות שנקראת ADAPT המיועדת להורים ובני משפחתם לאחר שחרור ההורה מהצבא. ד״ר עלי-סאלח דראושה התמקדה בבחינת השלכותיה של החשיפה לאירועים טראומטיים במהלך הצבא על ההורים וילדיהם.

כיום ד"ר עלי-סאלח דראושה מרצה בכירה במחלקה לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית הדסה. היא מונתה לאחרונה כחוקרת אחראית על מחקר הממונה על ידי פרופ' ניהאיה דאוד, במחלקה לבריאות הציבור באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. המחקר מתייחס לרפורמה בבריאות הנפש בקרב נשים נפגעות אלימות מצד בני משפחתם וגם מצד בני זוגן, היענות והנגשת הטיפול בקרב אוכלוסיה זו.

 

מייל: nevosh78@gmail.com

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.