The website supports Exploer 11 and up

ד"ר עדי ברק

2012

נושא המחקר: פרספקטיבות של נוער בסיכון על מערכות הרווחה, החינוך והבריאות: פיתוח מאגר מידע על חוויות של קבלת עזרה והיענות

מרכז מחקר: צ'פין הול, מרכז המחקר באוניברסיטת שיקגו, ארה"ב

היום: חבר סגל בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר אילן

מייל: barakadi@gmail.com

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.