The website supports Exploer 11 and up

ד"ר עדי שטרן

מרצה בחוג לריפוי בעיסוק, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה.

תחומי העניין במחקר: ריפוי בעיסוק בבריאות הנפש, שילוב של ידע מניסיון בהכשרת סטודנטים לריפוי בעיסוק, אכילה ובישול בקרב אנשים עם הפרעות אכילה, הפרעת קשב ופעלתנות יתר (ADHD) לאורך החיים, השפעה של מיניות על תפקוד ואיכות חיים, וטיפול מיודע טראומה.

מוסד הפוסט King's College London, לונדון, אנגליה.

הפוסט התמקד בבדיקת הקשר בין התעללות/הזנחה והפרעת קשב ופעלתנות יתר (ADHD) מהילדות ועד הבגרות המוקדמת.

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.