The website supports Exploer 11 and up

ד"ר ענת טלמון

2018

חברת סגל בבית הספר לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד, האוניברסיטה העברית.

ד"ר טלמון סיימה את לימודי התואר הראשון (בהצטיינות) והשלישי (במסלול הישיר לדוקטורט) בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב. עבודת הדוקטורט שלה – שנכתבה בהנחייתה של פרופסור קרני גינזבורג – עסקה בהשלכות ארוכות הטווח של התעללות והזנחה בילדות על תחושת בושה ופגיעה ברווחה הנפשית בבגרות דרך מודל העוסק בייצוגי העצמי והגוף.

במסגרת השתלמותה כמלגאית בתר-דוקטורט של מכון חרוב ושל הקרן הלאומית למדע, הצטרפה ענת למעבדתו של פרופ׳ ג׳ימס גרוס במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת סטנפורד. במסגרת זו ענת חוקרת את האופן שבו חוויות ילדות של התעללות והזנחה משפיעות על היבטי תפקוד והסתגלות בבגרות, בשלבים שונים במעגל החיים ועבור אוכלוסיות מסתגלות יותר או פחות.

anattalmon@gmail.com

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.