The website supports Exploer 11 and up

ד"ר ערן מלקמן

2016

ד"ר ערן מלקמן הוא חבר סגל בביה"ס לחינוך באוניברסיטת ת"א. הוא עובד סוציאלי קליני וחוקר של רווחת הילד המתמחה בצעירים פגיעים במסגרות חוץ ביתיות ובקהילה. את פוסט הדוקטורט שלו הוא עשה במכון ריס לחקר הטיפוח והחינוך שבאוניברסיטת אוקספורד, אנגליה.

מוקד אחד של מחקריו הוא בהתפתחות של סיכון וחוסן לאורך מעגל החיים של צעירים פגיעים, בדגש על תפקידן של רשתות תמיכה חברתיות ואוריינטציית עתיד. מוקד נוסף, הוא בתפר שבין רווחת הילד לבתי ספר, הכולל בין היתר בחינה של תפקידם של אנשי חינוך בהתמודדות עם התעללות והזנחה של ילדים.

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.