The website supports Exploer 11 and up

ד"ר פלורינה יוזפובסקי

2014

נושא המחקר: ההשפעה של התעללות בילדות על גילויים של אמפתיה בבגרות, והדמיון והשוני בינם לבין גילויי אמפתיה אצל אנשים שאובחנו עם אוטיזם

מרכז מחקר: אוניברסיטת קיימברידג', בריטניה

היום: חברת סגל במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מייל: florina.uzefovsky@mail.huji.ac.il

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.