The website supports Exploer 11 and up

הכשרת אנשי מקצוע ומתנדבים במדגסקר

28-26 במרץ 2018

מטרה: לספק כלים והכשרה להתמודדות עם התעללות בילדים והזנחתם, ובכלל זה מענה לקשיים בטיפול בילדים נפגעים ובהיותו של המבוגר דמות תומכת ומשמעותית עבורם.

קהל יעד: מתנדבים במרכזים ובמקלטים לילדים החיים בעוני במדגסקר

מספר מפגשים: סדנה בת שלושה ימים

מספר משתתפים: 80

מיקום: מדגסקר

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.