The website supports Exploer 11 and up

התעללות בילדים והזנחה בפרספקטיבה משווה – גרמניה וישראל

Joint course on child maltreatment in an international perspective Goethe-University Frankfurt – Hebrew University of Jerusalem
קורס בינלאומי בפרנקפורט גרמניה

מרצה: פרופ' אשר בן-אריה

 

קורס משותף למכון חרוב ובית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית באוניברסיטה העברית ואוניברסיטת גותה בפרנקפורט, גרמניה.

הקורס מתמקד בהתעללות בילדים בפרספקטיבה בינלאומית, ומטרתו היא ללמוד על דרכי התערבות ומדיניות כלפי ילדים נפגעי התעללות. הקורס כולל סטודנטים מתכניות המוסמך והדוקטורט ונלמד באנגלית.

הקורס מתקיים בשני חלקים: חלק אחד באוניברסיטה העברית ובמכון חרוב בירושלים והחלק השני באוניברסיטת גותה בפרנקפורט. מטרתו לחשוף את משתתפיו משני המוסדות לסוגיות השונות באמצעות הרצאות וסיורים. נוסף לכך, המשתתפים משני המוסדות זוכים – באמצעות בילוי משותף מחוץ לשעות הלימודים – להכיר את הסביבה החברתית בירושלים ובפרנקפורט.

 

 

הקורס החל באפריל 2016. ועד לשנת 2022 היה בשיתוף פעולה עם דרום קוריאה.

 

 

 

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.