The website supports Exploer 11 and up

ועידת רבני אירופה בריגה, לטביה

29 באפריל עד 1 במאי 2018

מטרה: לתת מידע וכלים לאיתור, זיהוי ומניעה של התעללות בילדים והזנחתם, וליצור קהילות מוגנות לילדים ברחבי אירופה.

קהל יעד: רבנים קהילתיים ורבנים ראשיים בקהילות אירופה

מספר מפגשים: 3 ימי הרצאות של מרצים ממכון חרוב

מספר משתתפים: 65

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.