The website supports Exploer 11 and up

סדנה בנושא מחקר בשיטות מעורבות (Mixed Methods Research)

5–7 בספטמבר 2016

 

מחקר בשיטות מעורבות (Mixed Methods Research) כולל בתוכו מודלים שונים של שילוב בין שיטות כמותיות לאיכותניות. שכיחותו וערכו של מחקר זה בתחום של מדעי החברה הולך וגובר מאוד בשנים האחרונות, ומדובר באחד מסוגי המחקר המקובלים ביותר בתחום. קהל היעד של סדנה מעשית זו היה חוקרים ותלמידי מחקר (לתואר שני ולתואר שלישי) בבית הספר לעבודה סוציאלית, ועמיתי מכון חרוב שיש להם מחקרים פעילים בתחום או שהם מעוניינים לבנות מחקר מסוג זה.

 

מכון חרוב יזם סדנה ייחודית שמטרתה להכיר את יסודותיו של המחקר בשיטות מחקר מעורבות ולתרגל את השימוש בו. את הסדנה הנחה פרופ' תום ויזנר, פרופ' לאנתרופולוגיה מאוניברסיטת קליפורניה, החוקר את תחום התרבות וההתפתחות האנושית, שמחקריו ממוקדים בהיבטים רפואיים, פסיכולוגיים ותרבותיים של ילדים בסיכון. פרופ' ויזנר הוא מומחה בעל שם עולמי בשיטות מחקר  מעורבות.

 

הסדנה התקיימה במכון חרוב בהר הצופים. במסגרת הסדנא, נלמדו עקרונות שיטת המחקר באמצעות הרצאות תרגול. המשתתפים הציגו את עבודתם בקבוצה, ונערכו דיונים קבוצתיים ומפגשים אישיים בין משתתפי הקורס.
במהלך הסדנה הוצגה תכנת "דדוס" (Dedoose): תכנה לניתוח נתונים איכותניים וכמותניים שפרופ' ויזנר הוא אחד ממפתחיה. המשתתפים למדו על עקרונותיה ותרגלו את השימוש בה לצורכי ניתוח מחקרים בשיטות מחקר מעורבות.

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.