The website supports Exploer 11 and up

ילדים בסיכון בפרספקטיבה משווה: קורס משותף למכון חרוב ולבתי הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית בירושלים ובאוניברסיטת טולסה, אוקלהומה

בשיתוף: מכון חרוב ובתי הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית בירושלים ובאוניברסיטת טולסה אוקלהומה.

 

מחזור שלישי | מאי 2016, נובמבר 2016

 

מחזור שלישי של הקורס האקדמי "ילדים בסיכון בפרספקטיבה משווה" – שהתמקד בסוגיות שונות של טיפול ישיר, מדיניות ותכנון שירותים לילדים בסיכון בפרספקטיבה משווה – התאפשר בנדיבותה של קרן משפחת שוסטרמן. במחזור השלישי של הקורס למדו 13 סטודנטים וסטודנטיות לתואר מוסמך מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית בירושלים ועוד 10 סטודנטים מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת טולסה. משתתפי הקורס עסקו בסוגיות שונות של פיתוח השירותים, מתוך הדגשת עבודה מקצועית רב-תרבותית בכל אחת מהמדינות.

 

במאי 2016 נערך חלקו הראשון של הקורס. במסגרתו אירח מכון חרוב למשך שבוע משלחת של 10 סטודנטים ו-5 אנשי סגל מאוניברסיטת טולסה. חברי המשלחת, והסטודנטיות הישראליות שנלוו אליהם, שמעו סדרת הרצאות בנושאים שונים בתחום רווחת הילד ובפיתוח מדיניות וסוגיות של טיפול ישיר ורגיש תרבות בישראל. המשתתפים ביקרו במגוון של שירותים ייחודיים המיועדים לילדים בסיכון בירושלים ובסביבתה (מרכז חירום, פנימייה טיפולית, לשכת רווחה המטפלת באוכלוסייה החרדית של צפון ירושלים), וכן ביקרו בישוב הבדווי רהט ובישוב הבדווי הלא-מוכר אל-ערקיב. משתתפי הקורס גם סיירו באתרי תיירות מובהקים בירושלים: במוזיאון "יד ושם", ב"מוזיאון ישראל", בעיר העתיקה ובשוק מחנה יהודה.

 

חלקו השני של הקורס נערך בטולסה, אוקלהומה, בנובמבר 2016. במהלך שבוע ניתנו הרצאות בנושאים שונים: דמוגרפיה והמאפיינים של תושבי מדינת אוקלהומה; ההיסטוריה של המיעוטים השונים החיים במדינה, ובייחוד אפרו-אמריקניים ואינדיאנים-אמריקנים; הניסיון לתקן עוולות שנעשו למיעוטים אלה בעבר; האתגרים בעבודה מקצועית עם מיעוטים ובייחוד בייצוג היתר של ילדים בקבוצות אלה, המטופלים בידי הרשויות להגנת הילד. המשתתפים ביקרו בשירותים לילדים בסיכון ומשפחותיהם (מרכז חירום, פנימיות, בית משפט לנוער, תכנית לשיקום נשים אסירות וילדיהן, שירותי אומנה ואימוץ ועוד). המשלחת ביקרה גם בקמפוס האוניברסיטה בנורמן, שם נערך רב-שיח בהשתתפות קבוצה של צעירים בוגרים של מסגרות השמה חוץ-ביתית. משתתפי הקורס נחשפו שם גם לחוויה יוצאת דופן ביום הבחירות לנשיאות ארצות הברית (ב-8 בינואר 2016), ושמעו הרצאה על שיטת הבחירות מפרופ' סינדי רוזנטל מהמחלקה למדעי המדינה.

 

על אף המרחק הגאוגרפי, חברי המשלחות הישראלית והאמריקנית – סטודנטים וסגל כאחד – ממשיכים לשמור על קשרי חברות ועבודה אמיצים. הקורס מאפשר למשתתפיו התבוננות ורפלקציה על סוגיות הנוגעות לחברת המוצא, מבעד לעדשה של החברה האחרת, ובאמצעות זיהוי קווי הדמיון והשוני בין החברות. תובנות אלה באות לידי ביטוי גם בעבודות סיום הקורס שכותבים התלמידים בשני המוסדות.

 

מחזור רביעי | יוני 2017, נובמבר 2017

 

מחזור רביעי של הקורס האקדמי "ילדים בסיכון בפרספקטיבה משווה" – שהתמקד בסוגיות שונות של טיפול ישיר, מדיניות ותכנון שירותים לילדים בסיכון בפרספקטיבה משווה – התאפשר בזכות נדיבותה של קרן משפחת שוסטרמן. במחזור הרביעי של הקורס למדו שבעה סטודנטים וסטודנטיות לתואר מוסמך מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית בירושלים, ואליהם הצטרפו שתי עובדות סוציאליות בכירות מאגף הרווחה של עיריית ירושלים. במשלחת האמריקנית היו 17 סטודנטים מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת טולסה. משתתפי הקורס עסקו בסוגיות שונות של פיתוח השירותים, מתוך הדגשת עבודה מקצועית רב-תרבותית בכל אחת מהמדינות.

חלקו הראשון של הקורס התקיים בירושלים בשבוע האחרון של יוני 2017. חלקו השני של הקורס התקיים בטולסה, אוקלהומה, בשבוע הראשון של נובמבר 2017.

חברי המשלחות הישראלית והאמריקנית – סטודנטים ואנשי סגל כאחד – ממשיכים לקיים קשרי חברות ועבודה אמיצים. הקורס מאפשר למשתתפיו התבוננות ורפלקציה על סוגיות הנוגעות לחברת המוצא מבעד לעדשה של החברה האחרת ובאמצעות זיהוי קווי הדמיון והשוני בין החברות. תובנות אלה באות לידי ביטוי גם בעבודות סיום הקורס שכותבים התלמידים בשני המוסדות.

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.