The website supports Exploer 11 and up

החברה הבינ"ל למדידת מצב הילד

החברה הבינלאומית הינה התאגדות של חוקרים ואנשי מקצוע בכירים מכל העולם העוסקים במדידת מצב הילד וניטורו ובשימוש המידע הנאסף להשפעה ולעיצוב מדיניות.

החברה מוציאה לאור כתב עת בשם Child Indicators Research ומקיימת כנסים בינלאומים אחת לשנתיים.

 

פרטים נוספים ראו ב-isci-haruv.org.


החל מסוף 2011 המכון מארח אדמיניסטרטיבית את החברה ונותן לה שרותי מינהלה. 

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.