The website supports Exploer 11 and up

הסכמים לשיתוף פעולה עם מרכזים מובילים בעולם

המכון הגיע להסכם שיתוף פעולה עם מרכז קמפ בדנבר קולורדו. במסגרת שיתוף הפעולה המכון ישלח מידי שנה מלגאי בתר-דוקטורט להשתלמות במרכז קמפ.

בנוסף, המכון ומרכז קמפ בוחנים ביחד אפשרויות להפעלת קורסי הדרכה והכשרה בתחום ההתעללות בילדים באלבניה וקוסובו. מעבר לכך, חברי סגל בכירים במרכז קמפ מייעצים למכון בהכשרת אנשי מקצוע להפעלת תוכנית ניסיונית למניעת התעללות בילדים בשכונת חליסה בחיפה.

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.