The website supports Exploer 11 and up

שיתוף פעולה עם אנשי מקצוע מאירופה

המכון מתכוון להעמיק את הקשרים המקצועיים עם אנשי מקצוע ושרותים באירופה ולהמשיך את חילופי הידע על ידי חיבור בין אנשי השדה והמחקר מהארץ לאנשים המקבילים להם בארצות השונות.

במסגרת שיתוף הפעולה יגיעו ארצה לסדרה של הרצאות חוקרים בכירים מגרמניה, נורווגיה ואנגליה. בנוסף המכון מייעץ לממשלת תורכיה וליוניצ”ף-תורכיה בפרוייקט שמטרתו מדידת מצב הילדים בתורכיה ושימוש בנתונים לשיפור רווחתם.

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.