The website supports Exploer 11 and up

השתתפות בכנס ISPCAN בפראג, צ'כיה

5-2 בספטמבר 2018

כנס ISPCAN הבין-לאומי מתקיים מדי שנה, ומטרתו – להפיץ ידע ולהגביר את המודעות הציבורית בתחום של ילדים נפגעי התעללות והזנחה, וכן לפתח פעילויות למניעת התופעה ולקידום זכויות הילדים ברחבי העולם. השנה השתתפו בו ארבעה מעובדי המכון: פרופ' אשר בן-אריה היה הדובר הראשי ונתן את הרצאת המליאה, ד"ר פולה דוד נתנה הרצאה על איך מדברים עם ילדים על טראומה, ענת אופיר נתנה הרצאה על פרויקט החממה "אחד מחמישה", וסיגל כנפו הציגה כרזה בנושא ניהול מוצלח של מדיה חברתית.    

קהל יעד: מגוון אנשי מקצוע וחוקרים העוסקים בתחום של ילדים נפגעי התעללות והזנחה

מספר משתתפים: 300

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.